Ysgol Llanddulas
WhatsApp
Email

Term Dates

Hydref / Autumn 2021
Dyddiad cychwyn y tymor / Term Start Date6th September 2021
Dyddiad cau hanner tymor / Half Term Closure Date22nd October 2021
Dyddiad agor hanner tymor / Half Term Opening Date1st November 2021
Diwedd y tymor / End of Term22nd December 2021
Dyddiau hyfforddi staff a gynlluniwyd / Ysgol ar gau i ddisgyblion   /   Planned Staff Training Day’s / School Closure for Pupils1st September
2nd September
3rd September
Gwanwyn / Spring 2022
Dyddiad cychwyn y tymor / Term Start Date7th January 2022
Dyddiad cau hanner tymor / Half Term Closure Date18th February 2022
Dyddiad agor hanner tymor / Half Term Opening Date28th February 2022
Diwedd y tymor / End of Term8th April 2022
Dyddiau hyfforddi staff a gynlluniwyd / Ysgol ar gau i ddisgyblion   /   Planned Staff Training Day’s / School Closure for Pupils6th January
Haf / Summer 2022
Dyddiad cychwyn y tymor / Term Start Date26th April 2022
Dyddiad cau hanner tymor / Half Term Closure Date27th May 2022
Dyddiad agor hanner tymor / Half Term Opening Date6th June 2022
Diwedd y tymor / End of Term20th July
Dyddiau hyfforddi staff a gynlluniwyd / Ysgol ar gau i ddisgyblion   /   Planned Staff Training Day’s / School Closure for Pupils25th April 2022  
Hydref / Autumn 2022
Dyddiad cychwyn y tymor / Term Start Date2nd September 2021

One additional cluster training day to be confirmed in the summer term with Bryn Elian cluster schools.